Skip to content
2.10.2020

IMMOLAN AMPUMARATOJEN OSITTAINEN KÄYTTÄMINEN

Raja- ja merivartiokoulu vapauttaa ampumaratoja yhteistyösopimuksia tehneiden reserviläisjärjestöjen / vast. käyttöön viikosta 41 alkaen seuraavasti (ellei ole virkakäyttöä):

  • TI klo 16.30 – 20.00 välillä.
  • PE klo 14.00 – 20.00 välillä
  • LA klo 9.00 – 18.00 välillä.

Ampumaradan käyttötarpeesta ja ampujista tulee ilmoittaa ennen ampumaradalle menoa arkipäivänä klo 08.00-15.30 välisenä aikana Raja- ja merivartiokoulun vahtimestarille sähköpostilla (ilmoittautumiset_ja_majoitusvaraukset.rmvk@raja.fi) tai soittamalla numeroon 0295429513. Vahtimestari merkitsee radalle menijän nimen/nimet ampumaradan sähköiseen varauskalenteriin.

Radalle kulku tapahtuu ainoastaan Immolan portin nro 1 kautta ja kulun tulee tapahtua mahdollisuuksien mukaan yhtenä joukkona.  Portin avaamiseksi radalle menijöiden tulee soittaa Kaakkois-Suomen rajavartioston johtokeskukseen, joka päästää ampujat portista sisään varaustietojen perusteella. Jokaisen radalle menijän nimi tule olla varaustiedoissa. Niiden henkilöiden ampumaradalle pääsy estetään, joiden nimi ei ole tiedossa. Radoille ei saa viedä jakelussa mainittujen järjestöjen/yhdistysten ulkopuolisia henkilöitä.

Reserviläisille on varattu taulukehikoita ampuradalla olevan taulukopin takaosaan.

Jakelussa olevien järjestöjen ja yhdistysten tulee tarkastaa nimilistat ja toimittaa tarkastetut listat Raja- ja merivartiokoululle sähköpostiosoitteeseen henktsto.rmvk@raja.fi   11.10.2020 mennessä.

Ampumaradoilla tulee noudattaa ampumaratojen johtosääntöä pl. ampumaratojen käyttöajat, joista on mainittu tässä ohjeistuksessa. Lisäksi ampumaradoilla tulee noudattaa terveysviranomaisten antamia yleisiä terveysturvallisuus ohjeistuksia.

Kilpailujen järjestäminen ampumaradoilla ja ampumatalon käyttö on toistaiseksi kielletty.

Yhteyshenkilönä toimii LTN Jani Anttila jani.anttila@raja.fi  tai puh 0295 429 053.